Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών - 2 τμήματα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 53 Ερωτήματα found, displaying 31 to 40.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
21
Dunque anche i subfornitori devono presentare: - cover letter - declaration of honour - documento della [...]
Per entrambi i lotti: I subappaltatori identificati dall'offerente in conformità del punto III.1.3) di [...]
09/09/2015
33
Nel penultimo punto, cosa si intende con il termine “Smooth” relativamente a connessioni e disconnessioni [...]
Si prega di consultare la risposta alla domanda 27
09/09/2015
34
Nella formula indicata per il calcolo delle penali, il valore di "d" è dato dalla somma dei giorni totali [...]
"d" si riferisce ad ogni durata citata all' articolo 1.2.3. (rispettivamente: 5 mesi, 2 anni, dodici [...]
09/09/2015
22
1- Domanda: Nel documento "Technical specification" a pagina 10 sezione 4, punto 1 viene definita la [...]
Per entrambi i lotti: A seguito della revisione delle specifiche tecniche, si informa che il tempo di [...]
09/09/2015
35
Visto che i due mesi di consegna dei materiali sono imprescindibili (vedere la risposta al quesito 22 [...]
Si prega di fare riferimento alla risposta complementare alla domanda 22
09/09/2015
36
Chiediamo altresì di confermare l’assenza di penali in caso di consegna del BESS oltre il limite dei [...]
Se il contraente non adempie gli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal contratto, ferma restando [...]
14/09/2015
37
A pag 4 delle technical specifications si indica che il sistema deve permettere un passaggio “dolce” [...]
Il sistema può funzionare in 3 modi diversi (vedi i requisiti A4, A5, A6, B1, B9, C1, C5, C10 e le note [...]
14/09/2015
38
A pag 4 delle technical specifications si indica che il sistema deve permettere un passaggio “dolce” [...]
Un interruttore elettromeccanico è consentito quanto non fa alcun impatto negativo per i requisiti tecnici [...]
14/09/2015
39
Nel documento "Draft supply and maintenance Contract" a pagina 11 paragrafo II.1.7 relativo al punto [...]
In deroga alle disposizioni dell'articolo II 1.7. "Disposizioni generali relative alle forniture", il [...]
15/09/2015
40
Is it possible to participate in the tender as contractor and also being subcontractor for other contender [...]
Yes, providing that this situation does not hinder, limit or distort competition. The Contracting Authority [...]
17/09/2015