Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών - 2 τμήματα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 53 Ερωτήματα found, displaying 21 to 30.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
34
Nella formula indicata per il calcolo delle penali, il valore di "d" è dato dalla somma dei giorni totali[...]
"d" si riferisce ad ogni durata citata all' articolo 1.2.3. (rispettivamente: 5 mesi, 2 anni, dodici [...]
09/09/2015
33
Nel penultimo punto, cosa si intende con il termine “Smooth” relativamente a connessioni e disconnessioni[...]
Si prega di consultare la risposta alla domanda 27
09/09/2015
21
Dunque anche i subfornitori devono presentare: - cover letter - declaration of honour - documento della[...]
Per entrambi i lotti: I subappaltatori identificati dall'offerente in conformità del punto III.1.3) di[...]
09/09/2015
12
Il convertitore è posizionato all'interno della recinzione, al coperto o all'aria aperta? Se è posizionato[...]
Il convertitore all'interno della recinzione sarà posizionato al coperto (all'interno di un edificio)[...]
08/09/2015
11
In riferimento al bando di gara in oggetto, si può inviare offerta in lingua italiana?
L'offerta può essere presentata in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, compreso l'italiano.
07/09/2015
10
In riferimento al bando di gara in oggetto, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere formulate[...]
L'offerta tecnica e l'offerta economica devono seguire la struttura indicata nell' Allegato Amministrativo[...]
07/09/2015
5
Dove e' possibile trovare il contract notice e quindi i form dei documenti amministrativi da inviare?
Dal sito in 'Ted-ETendering' passare alla sezione 'Ted'. In alto, abbastanza centralmente appare un link[...]
07/09/2015
4
Vorremo sapere se la scadenza del 14 settembre è valida effettivamente sia per offerte che domande di[...]
La scadenza del 14 settembre indicata nel bando è la scadenza per presentare l'offerta tecnica e finanziara[...]
07/09/2015
9
3- Domanda: nel documento "Technical specification" a pagina 8, punto ottavo, la dicitura "...1MWh capacity[...]
La capacità massima è 150kWh per il Lot 1 e 450kWh per il Lot 2. Il ciclo completo al giorno (24 ore)[...]
07/09/2015
8
2-Domanda:nel documento "Technical specification" a pagina 8, punto settimo, viene definito un ciclo [...]
Per il lot1 il valore corretto è 150kWh e non 1 MWh. Per il lot2 il valore corretto è 450kWh e non 1 [...]
07/09/2015