Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Capacity Building for European Innovation Council Strategic Intelligence
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία έναρξης:
22/09/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
14/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.