Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
MHA-1304 Εξωτερική ανάθεση επιδοτήσεων στεγαστικών δανείων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.