Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 5 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
5
La “Bozza di Contratto Quadro e specifiche tecniche” deve essere timbrata e firmata solo alle pagine [...]
La bozza di contratto Quadro e le specifiche tecniche devono essere timbrate e firmate alle pagine 10[...]
08/03/2016
4
La “Dichiarazione sull’onore” deve essere timbrata e firmata solo nell’ultima pagina dove c’é scritto[...]
Si, è corretto.
08/03/2016
3
Nella “Dichiarazione sull’onore” dobbiamo compilare anche la parte relativa a “solo per le persone giuridiche[...]
Si, deviate compilare la completa dichiarazione sull'onore, incluso il punto 2, "solo per le persone [...]
08/03/2016
2
Scriveremo su entrambe le buste la dicitura “GARA D’APPALTO - JRC/IPR/2016/C.04/0001/OC – Fornitura di[...]
Visto che desiderate presentare un'offerta solo per i lotto 1,scrivete –“GARA D’APPALTO - JRC/IPR/2016[...]
08/03/2016
1
La ns. Società intende presentare la domanda solo per il Lotto nr. 1 “Materiale termoidraulico” : é corretto[...]
Visto che desiderate presentare un'offerta solo per i lotto 1, è corretto presentare solo i fogli excel[...]
08/03/2016