Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.ESI.OP.077 Χρηματοδοτικός μηχανισμός συνεργασίας για την άμυνα (CFM).
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.