Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διυπηρεσιακά μαθήματα ξένων γλωσσών μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 22 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
Shall we complete and include the annex I (Framework service contract with ESMA) in our submission?
No, it is not required to complete or include the draft framework contract. The framework contract will [...]
05/01/2017
2
Hello, we have a question regarding the financial proposal: are the 55 000 hours of distance tutoring [...]
In our understanding there are three types of licences/packages: 1. Licence without online tutoring ( [...]
13/01/2017
3
Hello, we have a question regarding the financial proposal (Annex V, line 16): are the 55 000 hours of [...]
In our understanding there are three types of licences/packages: 1. Licence without online tutoring ( [...]
13/01/2017
4
Is the maximum budget attached to the consultation € 2,500,000 per year or in total of the 4 potential [...]
The budget of € 2,500,000 represents the total budget of the 4 potential years
16/01/2017
5
ou have an estimated 3,400 learners per year. Would you have the proportion of these trainings per modalities [...]
No we do not have that information as the students will make their decisions based on the offer of the [...]
16/01/2017
6
We were able to read and study the document with our academic teams in France and in Great Britain. Could [...]
Description of license with synchronous and/or asynchronous online tuition In the case of the license [...]
16/01/2017
7
In view of the proportion of requirements in English in the business, should the tenderer must answer [...]
The services concern the provision of online language courses, with and without tuition, and covering [...]
16/01/2017
8
Le budget maximum joint à la consultaiton est de 2 500 000 €. S'agit-il d'un montant annuel ou pour la [...]
Le budget maximum joint à la consultaiton de 2 500 000 € est le prix pour totalité des 4 années possibles
16/01/2017
9
Eu égard à la proportion de besoins en Anglais, langue du business mondial, Le soumissionnaire doit-il [...]
Les services concernent la mise à disposition de cours de langues en ligne, avec et sans frais de scolarité [...]
16/01/2017
10
Nous avons pu lire et étudier le document avec nos équipes académiques en FRance et en Grande Bretagne [...]
Description de la licence avec des cours en ligne synchrones et / ou asynchrones. Dans le cas de la licence [...]
16/01/2017
11
Vous nous indiquez un volume estimé de 3 400 apprenants par an. Auriez-vous la proportion de ces formations [...]
Non, nous n'avons pas cette information car les étudiants prendront leurs décisions en fonction de l'offre [...]
16/01/2017
12
Dear, You mention a technical intregration into the I/A's LMS. Could you specify if there is a central [...]
Your question is not fully clear, but if it refers to the enrolment process described under 2.4.4 of [...]
23/01/2017
13
In looking through Annex II, we do not see that there is such a form available. Are you therefore making [...]
The form to fill in and submitt is the Annex II itself. You should fill it in answering to each quesiton [...]
23/01/2017
14
Dear Sirs, Would you disqualify a solution that offers 4 of the 5 requested languages (English, French [...]
As a minimum tenderer should offer Online language courses at CEFR[1] levels A1 to C1 in EN and FR Online [...]
26/01/2017
15
''The tenderer shall fill in the technical tender form provided in Annex II". We cannot see this document [...]
This is a typo. There is no 'technical tender form'.
02/02/2017
16
"The tenderer shall fill in th technical tender form provided in Annex II". We cannot see this document [...]
This is a typo. There is no 'technical tender form'
02/02/2017
17
The last paragraph of section 2.3.1. If the learner fails to cancel a session within the agreed notice [...]
Yes. However, only if there is a cancellation period agreed in the specific contract.
02/02/2017
18
Do you expect the "online tutor" for the online tutoring service to be available exclusively to one learner [...]
In general it will be for one learner, however in rare cases it may be for two or more.
02/02/2017
19
Please define: a: Online tutoring b: Distance tutoring
Please refer to the reply to question 3, and be aware that coaching and distance tutoring are the same [...]
02/02/2017
20
Can you specify if the virtual training hours will be delivered to individuals, groups or both?
Generally the virtual training will be delivered to individuals, however it may be exceptionally for [...]
02/02/2017
21
2. In the Tender Specifications – item §2.4.12 Liquidated Damages and Framework Agreement I.14.2, our [...]
ESMA respectfully declines the proposal, and tenderers must accept the conditions of the tender specifications [...]
02/02/2017
22
1. In Annex II – Framework Contract §1.10 Exploitation of Results, the tenderer hereby states that our [...]
Of course. To be clear the pre-existing rights shall never be acquired by ESMA. In this regard, Article [...]
02/02/2017