Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

It is highly recommended to test the e-Submission application in advance (several days before the deadline for submission) in order to familiarise you with the system and to test whether your workstation configuration is working correctly with the e-Submission environment. Please see the e-Submission application testing to be done in advance (point 1.1 in Annex VII). IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time.
Τίτλος:
Εκπαίδευση στη σύνταξη επιστημονικών κειμένων για το προσωπικό του ECDC.
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.