Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επισκευή και συντήρηση στον τομέα της τεχνολογίας μέτρησης και ελέγχου της λειτο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.