Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου εξοπλισμού ΤΠΕ σε μη κερδοσκοπικού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία έναρξης:
19/12/2017
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
19/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.