Σφάλμα

Παρουσιάστηκε ξαφνικό σφάλμα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης.
Μήνυμα εξαίρεσης: An activity was already registerd with this state context. Existing: Framework Rejected. New: Framework Rejected ( java.lang.IllegalStateException: An activity was already registerd with this state context. Existing: Framework Rejected. New: Framework Rejected )