Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιφερειακή σύμβαση-πλαίσιο για τη μακροχρόνια μίσθωση συσκευών πολλαπλών λειτο...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.