Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες και προμήθειες φυσικής ασφάλειας
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 6 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
En relación con el expediente de referencia Información relativa a los lotes. El contrato no está dividido[...]
El alcance del (los) contrato(s) marco incluyen todas las prestaciones de los servicios operacionales[...]
11/12/2018
2
Indica que las solicitudes de participación se presentarán por duplicado. Por tanto, entendemos que deben[...]
Es correcto.
12/12/2018
3
En el apartado 5.1, respecto de las Solicitudes de Participación, se indica que se presentarán exclusivamente[...]
Los candidatos podrán, si lo desean, incluir una versión electrónica de la documentación remitida en [...]
12/12/2018
4
Se indica que se ha de aportar una Declaración manifestando que se está en condiciones de aportar al [...]
Los candidatos deberán aportar únicamente la declaración conforme se indica en el anexo I.
13/12/2018
5
To whom this may concern Can I please have some clarification on what is meant by “h) Scanning devices[...]
The published technical specifications are a shortened version. The full version will be delivered to[...]
14/12/2018
6
Es obligatorio la utilizacion del formato de Ustedes para la declaracion de contratos similares? o podemos[...]
Los candidatos podrán utilizar un formulario diferente al publicado en el formulario de respuesta siempre[...]
21/12/2018