Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού και βοηθητικές υπηρεσίες για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.