Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.