Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 19/029 Γραφείο εξυπηρέτησης διαχείρισης εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.