Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.