Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Κατάρτιση και ετήσια μετεκπαίδευση των μελών της υπηρεσίας κατάσβεσης πυρκαγιών...
Αναθέτουσα αρχή:
European Economic and Social Committee (EESC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.