Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Υποστηρικτικές εκδηλώσεις για τον εκσυγχρονισμό των επίσημων στατιστικών».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.