Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.