Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supervision of works for Construction of the Clinic for Dermatovenerology and th...
Αναθέτουσα αρχή:
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Nothing found to display.