Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Exploratory soil investigation JRC-Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία έναρξης:
28/09/2023
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
15/10/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Nothing found to display.