Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή δεδομένων για το έδαφος σε μορφή SOTER από 14 χώρες της στρατηγικής για ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 16 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
The technical specifications document states that the database must be in Microsoft Access 2010 format [...]
Only Microsoft Access 2010 will be considered as database management system for the provision of the [...]
02/11/2017
16
Sú, môžu byť údaje o pôde z pôdneho modulu LUCAS (Rámcový štatistický prieskum o využití pôdy/zeme) súčasťou [...]
Údaje o pôde z databázy LUCAS nie sú vhodné na použitie v databáze SOTER, pretože tieto údaje o pôde [...]
12/12/2017
2
The deliverables are ambitious within the proposed project timeframe. Is there any possibility to increase [...]
The timing and structure of all deliverables as described in the Technical Specifications is fixed and [...]
22/11/2017
3
Is it possible to propose a different structure for project deliverables? For example a phased delivery [...]
The timing and structure of all deliverables as described in the Technical Specifications is fixed, and [...]
22/11/2017
4
Liability rests with the main contractor or joint contractors. This means there is risk to these partners [...]
Such a risk is real and must be borne by the Contractor. No additional clauses will be inserted in the [...]
22/11/2017
5
Does the project allow subcontracts and payments to be set up for each data provider?
Subcontracting is allowed as defined in the Administrative Annex of the Call. Payments are according [...]
22/11/2017
6
Are there any existing arrangements or frameworks in place with the 14 countries that can be utilised [...]
There are no existing arrangements or frameworks in place with the 14 countries that can be utilised [...]
22/11/2017
7
It is unclear, whether the JRC confirms that required data from all the concerned countries are available [...]
The JRC has not confirmed that the required data from all concerned countries exist or that there is [...]
22/11/2017
8
Is there a consolidated information on the format of the data, currently available in the concerned countries [...]
On the format of the data that are currently available in the concerned countries there is no consolidated [...]
22/11/2017
9
Case of serious lack of any kind of the required data (soil data, SOTER data), how this is expected to [...]
Please see above answers to questions 6 and 7.
22/11/2017
10
We anticipate considerable difficulties when soil data from 14 Danube Strategy countries will be converted [...]
The conversion from any soil type classification to WRB is indeed a challenge, but may have been tackled [...]
22/11/2017
11
It is not clear whether treatment of soil data close to country borders should be taken into account [...]
The Technical Specifications specify that "Cross-border terrain unit polygons (between countries and/ [...]
22/11/2017
12
What are the exact and detailed conditions for acceptance and approval of the individual deliverables [...]
The conditions for acceptance and approval for each deliverable are clear: if the deliverable is full-filling [...]
22/11/2017
13
In what document we could find the composition/structure of the "Financial offer"? Should it include [...]
According to point 3.4 from the Administrative Annex: Structure of the Financial Offer: "The financial [...]
28/11/2017
14
Should the prepared / filled contract be included in the package of tender documents "Financial offer [...]
The draft contract shall be included in the financial offer.
30/11/2017
15
Should the prepared / filled contract be included in the package of tender documents "Financial offer [...]
Please see the answer to question 14.
30/11/2017