Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποδοχής για τις εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 2 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
Bonjour, Est-ce qu'une date de visite de site est prévue? Si oui, pouvez-vous me la communiquer.
Le présent appel d’offres se fait en deux phases. Nous sommes pour le moment que dans la première phase [...]
20/06/2018
2
Bonjour, Pouvez-vous me fournir les éléments de salaire des agents présents sur le site actuellement?
Eu-LISA est dans l’impossibilité de donner des informations sur les éléments de salaire des agents présents [...]
20/06/2018