Σφάλμα

Παρουσιάστηκε ξαφνικό σφάλμα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης.
Μήνυμα εξαίρεσης: An activity was already registerd with this state context. Existing: Call For Tenders Creation. New: Call For Tenders Creation ( java.lang.IllegalStateException: An activity was already registerd with this state context. Existing: Call For Tenders Creation. New: Call For Tenders Creation )