Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Τίτλος:
Βιολογική σημασία του μεγέθους των επιπτώσεων (λαμβανομένης υπόψη της θνησιμότητ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 One Ερώτημα found.
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
We are a public University that does not publish a balance sheet. According to the tender specifications [...]
In the situation you describe, presentation of annex 4 is not required. Tenderers who are not required [...]
27/05/2015