Renseignements sur l'appel d'offres

Please note that the financial proposal is revised – the added items are highlighted in red. Additionally the deadline for submission of tenders is postponed to the 25th November.
Intitulé:
Services de restauration et de cantine
Pouvoir adjudicateur:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Date de publication sur TED:
01/08/2019
Date limite pour la réception des offres:
25/11/2019
Statut:
Fermé
Afficher les paramètres de filtrage

Results per page: 10 | 25 | 50 4 Questions found, displaying all Questions .
# Question Réponse Date de dernière publication Statut
4
Det står att vi ska fylla i Gross operating profit, vill ni förtydliga? Ska vi skriva bruttovinsten ([...]
Gross operating profit hänvisar till rörelseresultatet.
29/08/2019
3
Under kapitel 2.2.3 A. Evidence A1 hänvisar ni till Section 2.3.1. "The tenderer must provide references[...]
Observera att under avsnitt 2.2.3. referenserna är felaktiga: avsnitt 2.3.1. är avsnitt 1.16.1. lot 1[...]
27/08/2019
2
Det står att ni avser teckna avtal med tre leverantörer i del 1. Kommer det att vara rangordning på dessa[...]
ECDC kommer att rangordna anbudsgivarna i fallande ordning för att upprätta förteckningen över anbudsgivare[...]
27/08/2019
1
Hur ska vi göra för att fylla i Annex IV? I förfrågningsunderlaget saknas länken till Annex IV - Submission[...]
Annex IV finns nu i Document library.
27/08/2019