Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Ugovori o koncesiji za korištenje 2 prodavaonice tiska u zgradama Vijeća Europsk...
Javni naručitelj:
Council of the European Union
Datum objave na TED-u:
07/11/2018
Rok za primitak ponuda:
21/01/2019
Status:
Zatvoreno
Prikažite parametre filtriranja

Nothing found to display.