Kļūda

Ir notikusi neparedzēta kļūda. Lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu.
Izņēmuma ziņojums: An activity was already registerd with this state context. Existing: Framework Rejected. New: Framework Rejected ( java.lang.IllegalStateException: An activity was already registerd with this state context. Existing: Framework Rejected. New: Framework Rejected )