Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Collectieve verzekering tegen ongevallen en overlijden voor niet-ambtenaren en s...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
08/09/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/10/2016
Status:
Afgesloten
Filterparameters tonen

Results per page: 10 | 25 | 50 16 Vragen found, displaying all Vragen .
# Vraag Antwoord Laatste publicatie Status
16
Graag bevestiging dat in deze tender dat wat betreft de waarborg overlijden enkel overlijden na ongeval[...]
De verzekering moet het "overlijden na ongeval" dekken evenals het overlijden volgend op een ziekte veroorzaakt[...]
30/09/2016
15
Op pagina 6 van het bestek wordt vermeld dat zelfdoding als een ongeval moet worden beschouwd. Zelf toegebrachte[...]
De te betalen uitkeringen in het geval van zelfdoding zijn dezelfde als in het geval van overlijden: [...]
30/09/2016
14
voorwat betreft de eerste selectiefase, kan een verzekeraar zich aanbieden via verschillende makelaars[...]
Selectiefase: Gelieve er rekening mee te houden dat de huidige aanbesteding HR/R3/PO/2016/034 een openbare[...]
30/09/2016
13
Kan u ons de geschiedenis bezorgen van het aantal gedekte dagen in de laatste 5 jaar?
Gelieve hieronder het aantal gedekte dagen te vinden gedurende de laatste jaren: 2011 = +- 952.000 dagen[...]
30/09/2016
12
Is het mogelijk om de geschiedenis te bekomen van de reserves per type risico (overlijden, blijvende [...]
Zie de tabel met statische gegevens dewelke al werd verstrekt als antwoord op vraag 1.
30/09/2016
11
Geschiedenis van de salarissen van arbeidscontractanten van FG I, 1 voor 2011-2016.
Jaar / AC GF I 07/2011 1.847,76 € 07/2012 1.862,54 € 07/2013 1.862,54 € 07/2014 1.862,54 € 07/2015-2016[...]
30/09/2016
10
Geschiedenis van de aanvragen sinds ten minste 5 jaar waarin de aanvragen zich hebben voorgedaan met [...]
Zie de tabel met statische gegevens dewelke al werd verstrekt als antwoord op vraag 1.
30/09/2016
9
Zou u ons de demografie willen meedelen van de beide personeelscategorieën per I/O/A en per type begunstigde[...]
Wij beschikken niet over meer gedetailleerde informatie dan de informatie weergegeven in de tabel met[...]
30/09/2016
8
Is het mogelijk statistieken beschikbaar te stellen die een beeld geven over het aantal ongevallen, de[...]
Question1
16/09/2016
7
Hoeveel specifieke contracten bestaan er tot op heden met de deelnemende entiteiten?
Tot op heden zijn er ongeveer 32 specifieke contracten.
16/09/2016
6
Wat mogen we verstaan onder het verzekerde maximumbedrag in geval van overlijden en blijvende invaliditeit[...]
Het vastgestelde maximale bedrag voor het schadeloosstellingsplafond is vermeld in punt I.3.3.4 van het[...]
16/09/2016
5
Bestaat er een lijst van de landen van herkomst van de verzekerden?
Een dergelijke lijst werd nooit opgesteld. We gaan ervan uit dat dit soort informatie geen significante[...]
16/09/2016
4
In welke landen moeten wij de verzekerden dekken, rekening houdende met de verdeling van het geschatte[...]
Wij beschikken niet over een dergelijke lijst. We kunnen de inschrijvers wel de volgende verdeling meegeven[...]
16/09/2016
3
Hoe zijn de 1.762.725 geschatte dagen die per jaar gedekt moeten worden onderverdeeld tussen de begunstigden[...]
De volgende verdeling moet als zuiver indicatief worden beschouwd en is onderhevig aan evolutie: - Begunstigden[...]
16/09/2016
2
Wat is de gemiddelde duur van dekking voor de begunstigden op korte termijn en de gemiddelde duur van[...]
De begunstigden op korte termijn moeten worden gedekt voor 1 tot en met +-7 dagen en de begunstigden [...]
16/09/2016
1
Wat zijn de statistieken betreffende de schadegevallen die zich hebben voorgedaan onder het huidige contract[...]
In bijlage vindt u een tabel met de schadegevallen die zich hebben voorgedaan gedurende de laatste 5 [...]
16/09/2016