Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Collectieve verzekering tegen ongevallen en overlijden voor niet-ambtenaren en s...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
08/09/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/10/2016
Status:
Afgesloten
Filterparameters tonen

Results per page: 10 | 25 | 50 16 Vragen found, displaying 1 to 10.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
# Vraag Antwoord Laatste publicatie Status
1
Wat zijn de statistieken betreffende de schadegevallen die zich hebben voorgedaan onder het huidige contract[...]
In bijlage vindt u een tabel met de schadegevallen die zich hebben voorgedaan gedurende de laatste 5 [...]
16/09/2016
2
Wat is de gemiddelde duur van dekking voor de begunstigden op korte termijn en de gemiddelde duur van[...]
De begunstigden op korte termijn moeten worden gedekt voor 1 tot en met +-7 dagen en de begunstigden [...]
16/09/2016
3
Hoe zijn de 1.762.725 geschatte dagen die per jaar gedekt moeten worden onderverdeeld tussen de begunstigden[...]
De volgende verdeling moet als zuiver indicatief worden beschouwd en is onderhevig aan evolutie: - Begunstigden[...]
16/09/2016
4
In welke landen moeten wij de verzekerden dekken, rekening houdende met de verdeling van het geschatte[...]
Wij beschikken niet over een dergelijke lijst. We kunnen de inschrijvers wel de volgende verdeling meegeven[...]
16/09/2016
5
Bestaat er een lijst van de landen van herkomst van de verzekerden?
Een dergelijke lijst werd nooit opgesteld. We gaan ervan uit dat dit soort informatie geen significante[...]
16/09/2016
6
Wat mogen we verstaan onder het verzekerde maximumbedrag in geval van overlijden en blijvende invaliditeit[...]
Het vastgestelde maximale bedrag voor het schadeloosstellingsplafond is vermeld in punt I.3.3.4 van het[...]
16/09/2016
7
Hoeveel specifieke contracten bestaan er tot op heden met de deelnemende entiteiten?
Tot op heden zijn er ongeveer 32 specifieke contracten.
16/09/2016
8
Is het mogelijk statistieken beschikbaar te stellen die een beeld geven over het aantal ongevallen, de[...]
Question1
16/09/2016
9
Zou u ons de demografie willen meedelen van de beide personeelscategorieën per I/O/A en per type begunstigde[...]
Wij beschikken niet over meer gedetailleerde informatie dan de informatie weergegeven in de tabel met[...]
30/09/2016
10
Geschiedenis van de aanvragen sinds ten minste 5 jaar waarin de aanvragen zich hebben voorgedaan met [...]
Zie de tabel met statische gegevens dewelke al werd verstrekt als antwoord op vraag 1.
30/09/2016