Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi garmażeryjne i usługi szybkiej gastronomii Agencji Kolejowej Unii Europej...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Railways (ERA)
Data publikacji w witrynie TED:
31/10/2017
Termin nadsyłania ofert:
05/12/2017
Status:
Zamknięte
Pokaż parametry filtra

Nothing found to display.