Σφάλμα

Παρουσιάστηκε ξαφνικό σφάλμα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης.
Μήνυμα εξαίρεσης: An activity was already registerd with this state context. Existing: Waiting for Call For Tenders Publication. New: Waiting for Call For Tenders Publication ( java.lang.IllegalStateException: An activity was already registerd with this state context. Existing: Waiting for Call For Tenders Publication. New: Waiting for Call For Tenders Publication )