Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 44 Ερωτήματα found, displaying 26 to 44.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
29
La permanence physique est aussi à assurer pour des jours fériés?
La permanence physique n'est pas à assurer les jours fériés de la Cour. Les jours fériés de la Cour correspondent[...]
15/11/2018
3
La permanence physique doit être assurée pour quels horaires ?
Comme indiqué au point 9.6 de la partie B du cahier des charges, la permanence physique dans les bâtiments[...]
09/11/2018
7
La batterie BAES Inotec figure dans la liste des consommables à charge du contractant lors des prestations[...]
Oui. Les batteries BAES (bloc autonome éclairage de secours) et les batteries des centrales Inotec sont[...]
09/11/2018
14
L'essai des asservissements de détection incendie incluant l'essai des sirènes peut être effectué en [...]
Les essais des sirènes peuvent être effectués en semaine, très tôt le matin (5 heures à maximum 6 heures[...]
09/11/2018
1
Il manque le chapitre de la section V sur l'avis de marché. Est-ce une erreur? ou sinon pouvez-vous nous[...]
La section V concerne l'attribution de marché. Cette section n'est pas disponible dans l'avis de marché[...]
29/10/2018
37
Il fait référence à des travaux de travaux et de réformes d'installations électriques, hors maintenance[...]
Les exigences en termes de capacités technique et professionnelle sont énumérées au point 8.3 de la partie[...]
22/11/2018
13
Est-il correct que toute opération de maintenance corrective sera réglée sur base des prix unitaires [...]
Comme indiqué au point 4.1 de la partie B du cahier des charges, dans le cas où, pour la résolution des[...]
09/11/2018
18
Des analyses d'eau potable microbiologie et recherche légionelles sont à effectuer dans le cadre de la[...]
Fréquence trimestrielle. Environ 30 points de puisage (douches, humidificateurs, tours de refroidissement[...]
09/11/2018
12
Dans le programme de maintenance préventive figure le remplacement des ampoules, starters, etc. Ce matériel[...]
Ce matériel ainsi que la main-d’œuvre sont à inclure dans le chiffrage de la maintenance préventive.
09/11/2018
21
Dans le bordereau des prix figure comme intervention de maintenance l'adaptation et la mise à jour des[...]
Le nombre de m2 est très variable d’une année à l’autre. A titre d’information, en 2016 environ 700m2[...]
09/11/2018
30
Dans le borderau des prix pour le K1 figure sous le point 20, installations diverses, la commande stores[...]
Dans le bâtiment K1, il y a 86 stores externes.
19/11/2018
40
Dans la partie tuyauterie figure inclus fixations, coudes, isolation et tout accessoire nécessaire. Puis[...]
Oui – Il s’agit de chaud et de froid.
26/11/2018
9
Dans la liste estimative des fournitures et outillages figurent les batteries pour groupes électrogènes[...]
Effectivement seules les batteries pour groupes électrogènes figurent sur la liste estimative des fournitures[...]
09/11/2018
8
Dans la liste estimative des fournitures et outillages figure la batterie BAES Inotec. S'agit-il de la[...]
La batterie BAES Inotec figurant dans la liste estimative des fournitures et outillage est pour un bloc[...]
09/11/2018
32
Dans l'article 11.5 de l'annexe 2 - Cahier des charges, il est mentionné que le contractant mettra à [...]
Oui, ces prestations sont à la charge du contractant.
21/11/2018
28
Avez-vous des périodes de fermeture pour lesquelles la permanence physique ne serait pas à maintenir?[...]
La permanence physique doit être assurée tous les jours ouvrés de la Cour. La permanence physique n'est[...]
15/11/2018
38
a) Équipement sanitaire: - Est-que la commande de l'urinoir est avec infrarouge?
Il nous faudrait le prix pour 7 urinoirs avec commande infrarouge et 3 urinoirs sans commande infrarouge[...]
23/11/2018
39
a) Équipement sanitaire Est-que le boiler de 5l et 15l sont en haute ou basse pression?
Il nous faudrait le prix pour le boiler en haute et en basse pression dans les quantités suivantes: Boiler[...]
23/11/2018
41
Les positions après "Isolation sans tole Armaflex de DN 15 à DN 200" sont à considérer dans le cadre [...]
Oui, les positions après "Isolation sans tole Armaflex de DN 15 à DN 200" sont à considérer dans le cadre[...]
26/11/2018