Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time. e-Mail: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu Tel.:+32 (0) 229 71063 (when calling, please mention e-Submission). The support line is open from 8:30 to 12:00 and from 13:00 to 17:30 (Brussels time), on all European Commission working days.
Τίτλος:
Παροχή εξοπλισμού συνεδριάσεων και πολυμέσων, καθώς και συναφών υπηρεσιών στο EC...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 One Ερώτημα found.
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
we have tried many different options . none of the is working. even the Virtual machine is not able to [...]
You may find some guidance at the following link: https://webgate.ec.europa.eu/supplier_portal_toolbox [...]
16/05/2017