Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογική ασφάλεια έναντι ατυχημάτων και θανάτου για τα πρόσωπα που δεν υπάγοντα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 16 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
8
Is het mogelijk statistieken beschikbaar te stellen die een beeld geven over het aantal ongevallen, de[...]
Question1
16/09/2016
1
Quelles sont les statistiques sinistres du contrat actuel (pour les 5 dernières années, le nombre de [...]
Vous trouverez ci-joint un tableau reprenant les cas de sinistres survenus durant les 5 dernières années[...]
16/09/2016
2
Quelle est la durée moyenne de couverture pour les bénéficiaires à court terme d’un côté et les bénéficiaires[...]
Les bénéficiaires à court terme doivent être couverts de 1 à +-7 jours et les bénéficiaires à moyen/long[...]
16/09/2016
3
Comment sont répartis les 1.762.725 jours estimés à couvrir par an entre les bénéficiaires à court terme[...]
La répartition suivante est purement indicative et sujette à évolution: - Bénéficiaires à court terme[...]
16/09/2016
4
Dans quels pays devons-nous couvrir les assurés, avec la répartition du nombre de jours estimé pays par[...]
Nous ne disposons pas d'une telle liste, mais nous pouvons informer les soumissionnaires sur la répartition[...]
16/09/2016
5
Existe-t-il une liste des pays d’origine des assurés ?
Une liste de ces pays n'a pas été constituée. Nous retenons que ce type d'information n'a pas d'impact[...]
16/09/2016
6
Comment devons-nous comprendre le montant maximum assuré en décès et en invalidité permanente : est-ce[...]
Le montant maximum fixé comme plafond d'indemnisation est indiqué au point I.3.3.4 du cahier des charges[...]
16/09/2016
7
Combien de contrats spécifiques existe-t-il à ce jour avec les entités participantes?
A ce jour, il existe environ 32 contrats spécifiques.
16/09/2016
9
Pouvez-vous communiquer la démographie des deux catégories de personnel par I/O/A et par type de bénéficiaire[...]
Nous ne disposons pas d'informations plus détaillées que celle contenues dans le tableau des statistiques[...]
30/09/2016
12
Est-il possible d'obtenir l'historique des réserves par nature de risque (Décès, invalidité permanente[...]
Voir le tableau des statistiques déjà fourni en réponse à la question 1.
30/09/2016
11
Pouvez-vous indiquer l'évolution des salaires d’un agent contractuel de GF I,1 à minima de 2011 à 2016[...]
Année / AC GF I 07/2011 1.847,76 € 07/2012 1.862,54 € 07/2013 1.862,54 € 07/2014 1.862,54 € 07/2015-2016[...]
30/09/2016
10
Est-il possible d'obtenir l'historique des claims depuis au moins 5 ans d’exercice de survenance avec[...]
Voir tableau des statistiques déjà fourni en réponse à la question 1.
30/09/2016
13
Pouvez-vous fournir l'historique du nombre de jours couverts depuis 5 ans?
Voici le nombre de jours couverts durant les dernières années: 2011 = +- 952.000 jours 2012 = +- 1.219.200[...]
30/09/2016
14
voorwat betreft de eerste selectiefase, kan een verzekeraar zich aanbieden via verschillende makelaars[...]
Selectiefase: Gelieve er rekening mee te houden dat de huidige aanbesteding HR/R3/PO/2016/034 een openbare[...]
30/09/2016
15
on page 6 of the Tender Specification, it's mentioned that suicide should be regarded as accident. However[...]
The benefits to be paid in case of suicide are the same as in case of death: repatriation of remains [...]
30/09/2016
16
Graag bevestiging dat in deze tender dat wat betreft de waarborg overlijden enkel overlijden na ongeval[...]
De verzekering moet het "overlijden na ongeval" dekken evenals het overlijden volgend op een ziekte veroorzaakt[...]
30/09/2016