Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги, свързани с предлагането на възможности за планиране, провеждане и оценяв...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Дата на публикация в TED:
26/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/08/2016
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Обучение на звеното за координиране на медицинския екип за спешни случаи (EMTCC) със Световната здравна организация (СЗО)
Изпълнителят ще планира, организира и подпомага общо 2 обучения на EMTCC, 1 курс през 2017 г. и 1 през 2019 г. Всеки курс ще има капацитет от 24 участници и ще продължи 5 пълни дни за обучение (без времето за пътуване). СЗО ще завърши общата концепция на курса, учебната програма, графиците на курса и шаблоните за уроците за курсовете. Изпълнителят не носи отговорност за този елемент. Консорциумът трябва да гарантира тясно сътрудничество, така че СЗО да бъде в състояние да завърши планирането навреме.
Цена