Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Планиране и закупуване на рекламно пространство за Европейския парламент.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
13/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/10/2016
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Цифрови кампании
Европейският парламент е активен на около десетина платформи на социални медии, включващи: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Може да се наложи Европейският парламент да рекламира в: — 1 или няколко от горепосочените платформи, — онлайн медия, новинарски портали, специализирани уеб сайтове и др., — национални платформи на социални медии (например Draugiem в Латвия), — цифрови медии, платформи и уеб сайтове, които не са известни по време на съставянето на тези технически спецификации. Европейският парламент изисква удовлетворяването на тези нужди на някои или на всички от официалните езици на ЕС и за някои или за всички държави-членки на ЕС. Поръчката обхваща 7 от следните типове дейности: 1. медийно планиране; 2. закупуване на медии; 3. изготвяне/приспособяване на реклами; 4. управление на медийно пространство и самообслужване; 5. мониторинг; 6. оценяване; 7. стратегическо/предварително планиране.
Най-икономично