Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по разработване, въвеждане, поддържане, експлоатация, съве...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
05/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/12/2016
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Определяне и разработване на софтуер
Рамков договор за осигуряване на услуги по разработване, въвеждане, поддържане, експлоатация, съветване и консултиране в областта на ИТ софтуер.
Най-икономично