Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Десетгодишна и двегодишна застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Гр...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
03/01/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/02/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя по отношение на покритие на проекта за преструктуриране и модернизиране...
Съгласно настоящата поръчка целта е да се покрие, без да се търси отговорност, заплащането на всички строителни работи за отстраняване на щети, както по отношение на причини, така и по отношение на последиците, произтичащи дори от дефект в земята, от същото естество като тези, които попадат в отговорността на изпълнителите, съгласно член 1792-1 на Гражданския кодекс на Франция, производителите и други страни, както и техническия инспектор, съгласно условията на член 1792 на Гражданския кодекс на Франция, т.е. щети, които ще: — компрометират стабилността на съставните структури на строителния процес, — засегнат посочените структури в 1 или други съставни части или в 1 от техните елементи от оборудването, което да ги направи неподходящи за тяхната дестинация, — засегнат стабилността на 1 от техните елементи от оборудването, съществени за надеждността, основата, рамката, затворени или покрити структури, в съответствие с член 1792-2 на Гражданския кодекс на Франция. Строителните работи за отстраняване на щети включват също и: — разходи за строителни работи, включващи необходимо разрушаване, почистване, отстраняване или демонтаж, подкрепа, подмяна или повторно сглобяване, включително премахване и връщане на почва и растения, — разходи за застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя за ремонтни дейности, извършени след причинени щети, които се обезпечават, ако тези дейности са предмет на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя.
Най-икономично