Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка –...
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
28/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/04/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
23
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Румъния
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Румъния.
Най-икономично