Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на банки за извършването на плащания в други валути на ЕС (различни от EU...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
29/10/2013
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация за партида
6
Плащания в LTL
Обработка на плащания в LTL на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
N/A