Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически секретариати за групата от нотифицирани органи по следните директиви:...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
5
Директива относно съоръженията под налягане (PED) – Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и обикновените съдове...
Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от органи за оценяване на съответствието, създадени по силата на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане.
Най-икономично