Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически секретариати за групата от нотифицирани органи по следните директиви:...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
6
Директива относно газовите уреди (GAD) (Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) и Регламента относно уредите на...
Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от нотифицирани органи, създадени по силата на Директива 2009/142/EC на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009 г. относно уреди, използващи газообразни горива. Същият технически секретариат ще подпомогне еквивалентно и координационната група на нотифицираните органи във връзка с Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9.3.2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО, като гарантира непрекъснатост на сътрудничеството на нотифицираните органи по Регламента, който ще отмени изцяло GAD, считано от 21.4.2018 г.
Най-икономично