Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в об...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
15/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/05/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Услуги по предоставяне на съвети (изследвания и съвети)
Услугите по предоставяне на съвети трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за достъп до стандартна информация (публикувани доклади) и персонализирана информация (анализатори, подготовка, работа в екип, мероприятия за свързване в мрежа и т.н.), насочени към подпомагането на вземането на решения на различни нива в ИТ организация. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Най-икономично