Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правни услуги.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
23/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Партида 1: Нидерландскo търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право...
Партида 1: Поръчките на Европол се ръководят предимно от правото на Съюза, допълнено при необходимост от нидерландското законодателство. Съдилищата на Хага са компетентни по отношение на спорове, произтичащи от тълкуването и/или прилагането на договора. Европол не разполага с вътрешен нидерландски квалифициран адвокат, следователно от време на време се изисква правно консултиране относно въпроси, свързани с търговското право на Нидерландия. Съветите могат също да се отнасят до въпроси, свързани с условията за софтуерно лицензиране и тяхното тълкуване съгласно нидерландското законодателство, както и въпроси във връзка с правото относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.
Най-икономично