Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правни услуги.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
23/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Партида 2: Нидерландско трудово право и право на заетостта, включително данъчно облагане, пенсии и облаги и право на...
За партида 2: Европол прилага стандарти за здравеопазване и безопасност на Нидерландия. В отделни случаи е необходимо правно консултиране относно въпроси, свързани с трудовото право и правото на заетостта на Нидерландия, включително пенсии и облаги, социално осигуряване и данъчно право.
Най-икономично