Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правни услуги.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
23/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Партида 3: Право на ЕС относно обществените поръчки, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд
Партида 3: Европол има собствен правен опит в областта на обществените поръчки. Това означава, че основната работа ще бъде извършена вътрешно и правните съвети ще засягат определени детайли (например критичен принос относно защитата, както е изготвено от Европол) и тактическа консултация, както и евентуални преводи на френски език. Правният екип на Европол следва да бъде ангажиран и консултиран по време на всеки етап от производството.
Най-икономично