Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS).
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
20/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация за партида
1
Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и...
За партида 1 от изпълнителя ще се изисква да администрира както управлението, така и представителните интервюта сред служителите с помощта на компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI). Отсяването на респондентите трябва да бъде извършено с помощта на компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CATI).
Най-икономично