Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамково споразумение за широк кръг от технически дейности и проучвания за управл...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
03/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/10/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
T5
Мултитехнически дейности
Целта по рамковото споразумение е да се изпълнят мултидисциплинарни проекти за строителни дейности.
Най-икономично